Skip to content

VISA 188C LÀ GÌ? Về Visa 188C

  • Visa nhà đầu tư đáng kể 188C Visa này chỉ dành cho những người nộp đơn được đề cử bởi chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc. Để được đề cử, người nộp đơn phải nộp Biểu thức quan tâm (EOI) thông qua hệ thống SkillSelect. Đây là thị thực tạm thời 4 năm, dành cho những người sẵn sàng thực hiện khoản đầu tư 5 triệu AUD tại Úc. Sau khi duy trì khoản đầu tư vào Úc trong 4 năm, người nộp đơn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực Phân loại & Đầu tư 888. Người nộp đơn có thể ở Úc hoặc ở nước ngoài để nộp thị thực này. Nếu người nộp đơn đang ở Úc: Phải có Visa Thực chất hoặc Visa Cầu nối A, B hoặc C. Ưu điểm của visa SIV 188: Không giới hạn độ tuổi trên, Không yêu cầu tiếng Anh,
  • Yêu cầu chung: Để được cấp thị thực, người nộp đơn phải đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào khoản đầu tư bắt buộc theo quy định. Một khoản đầu tư bắt buộc phải tuân thủ các mục đích của Visa Nhà đầu tư quan trọng phải được tạo thành: Ít nhất 500.000 đô la đầu tư mạo hiểm và các quỹ đầu tư tư nhân tăng trưởng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các công ty tư nhân nhỏ Ít nhất 1,5 triệu đô la vào các quỹ được quản lý được phê duyệt đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc. "Đầu tư cân bằng" lên tới 3 triệu đô la vào các quỹ được quản lý có thể đầu tư vào một loạt các tài sản, bao gồm các công ty niêm yết ASX, trái phiếu doanh nghiệp Úc hoặc ghi chú, niên kim và bất động sản thương mại
  • Yêu cầu VISA phân lớp 888: · Người nộp đơn cần phải dành 40 ngày mỗi năm tại Úc cho thị thực Nhà đầu tư quan trọng trong 4 năm qua và được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ bảo trợ để đủ điều kiện xin visa 888 lớp phụ vĩnh viễn
dan-freeman-7Zb7kUyQg1E-unsplash (1)

ĐÚNG

Cả gia đình sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Úc.

Trẻ em được tự do học lớp 12 tại các trường công.

Tự do đi lại giữa Việt Nam và Úc.

Được cấp thị thực thường trú Úc 888A khi đạt yêu cầu.

ƯU ĐIỂM ƯU điểm của Visa 188B

owner

Sở hữu doanh nghiệp
 
 

biz

Có thể thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có

invest

Khoản đầu tư chỉ từ $ 200.000 AUD

bizness

Có lợi nhuận từ kinh doanh

ĐIỀU KIỆN

THỦ TỤC